Zakręty rolkowe

Wymiary
dDCB
127062,370
167062,370
127554,362
167554,362