Łańcuchy

Systemy transportu podwieszanego to funkcjonalne rozwiązania dla przemysłu, które usprawniają procesy produkcyjne, a także sprzyjają uzyskaniu większej wydajności oraz oszczędności miejsca do magazynowania. W naszej firmie oferujemy komponenty spełniające najwyższe wymagania w zakresie trwałości i odporności.

Przenośniki podwieszone znajdują szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu. W tej kategorii prezentujemy łańcuchy do przenośników podwieszonych jednotorowych i dwutorowych. Oferujemy łańcuchy typu A i B, z przyłączami, ze zworzniem przelotowym, o wydłużonej podziałce, z nakładkami gumowymi, tulejowe, transportowe, rolnicze, lamelowe, Galla, akumulacyjne, zębate, Fleyera oraz ze worzniami wydłużonymi. Nasze systemy dostarczamy do zakładów na terenie całej Polski.