Łańcuchy

Systemy transportu podwieszanego to funkcjonalne rozwiązania dla przemysłu, które usprawniają procesy produkcyjne, a także sprzyjają uzyskaniu większej wydajności oraz oszczędności miejsca do magazynowania. W naszej firmie oferujemy komponenty spełniające najwyższe wymagania w zakresie trwałości i odporności, które są efektem zastosowania elementów o charakterystyce ocynkowanej czy nierdzewnej.

Inne korzyści stosowania

Dają one duże możliwości działania, dzięki opcji transportowania produktów nie tylko w płaszczyźnie poziomej, ale także pionowej, co często jest niemożliwe dla innych typów przenośników. W ten sposób pozwalają one również na przenoszenie zróżnicowanych ładunków pod względem kształtów oraz wymiarów, ale także wagi, co wpływa na ich uniwersalność w działalności przemysłowej i popularność wykorzystywania w różnych zakładach oraz magazynach.

Jest to szczególnie istotne w przypadku, gdy nie dysponujemy dużą ilością miejsca do zagospodarowania, a przenośniki podwieszone łańcuchowe takie możliwości zwiększają, wykorzystując dostępną przestrzeń pod sufitem. Wpisują się one w trend wielu firm produkcyjnych, które w coraz większym stopniu dążą do maksymalizacji dostępnej przestrzeni. Poza tym, nie utrudniają również dróg komunikacyjnych, co wpływa również na bezpieczeństwo w przypadku sytuacji zagrożenia i konieczności szybkiej ewakuacji.

Możliwości wykorzystania łańcuchów

Tak szerokie właściwości przenośników podwieszanych w wersji łańcuchowej sprawiają, że ich elementy przydają się w transporcie różnych rodzajów towarów w zakładach przemysłowych. Bardzo często korzystają z nich chociażby firmy odzieżowe, ale nie są to jedyne opcje ich zastosowania. Można je również stosować przykładowo do przenoszenia żywności czy akcesoriów elektronicznych. Tak zróżnicowane możliwości są związane z uniwersalnością wynikającą z łatwości zainstalowania do systemów podwieszanych różnych typów zawieszek.

Różne rodzaje łańcuchów

Przenośniki podwieszone znajdują szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu. W tej kategorii prezentujemy łańcuchy do przenośników podwieszonych jednotorowych i dwutorowych. Oferujemy kilkanaście typów produktów, w tym zwłaszcza łańcuchy typu A i B, z przyłączami, ze sworzniem przelotowym, o wydłużonej podziałce, z nakładkami gumowymi, tulejowe, transportowe, rolnicze, lamelowe, Galla, akumulacyjne, zębate, Fleyera oraz ze sworzniami wydłużonymi.

Poza tym, każda z tych opcji to także kolejnych kilka lub kilkanaście propozycji zróżnicowanych ze względu na wymiary poszczególnego łańcucha. Potwierdzeniem jakości tych elementów jest zgodność ich produkcji z warunkami, jakie muszą spełniać produkty tworzone z międzynarodowymi normami ISO lub DIN, a do takich parametrów są one przystosowywane. Nasze systemy dostarczamy do zakładów na terenie całej Polski.