WARFAMA Z-543 EN

S1S1-4 S1-3 S1-2 S1-1

Zaleca się symetryczną wymianę łańcucha po obydwu stronach. Komplet 2szt.