Warning: Undefined array key "post_type" in /home/fhuozdowski/ftp/fhuozdowski/wp-content/themes/fhuozdowski/single.php on line 17

Gdzie wykorzystywany jest przenośnik różnicowy?

Ubojnia to miejsce, w którym duże znaczenie ma nie tylko higiena i zachowanie zasad sanitarnych, ale również wysoka efektywność działań i skrócenie czasu pomiędzy ubojem, a przekazaniem gotowego produktu. Ważna jest także maksymalna automatyzacja pracy oraz dobra organizacja, tak by czynnik ludzki odgrywał jak najmniejszą rolę. 

Aby osiągnąć wszystkie te cele, konieczne jest zastosowanie zaawansowanych mechanizmów. Oprócz przenośników poziomych i przenośników tacowo-hakowych często stosowane są również przenośniki różnicowe. Czym się one charakteryzują? I gdzie są wykorzystywane? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule.

Czym są przenośniki różnicowe?

Mówiąc ogólnie, przenośniki to urządzenia transportowe wykorzystywane w różnych dziedzinach i wyróżniające się szeregiem odmiennych cech. W przypadku ubojni, czyli miejsca, w którym dokonuje się uboju, a następnie oczyszczenia i podziału tuszy zwierzęcej, podnośniki muszą spełniać najwyższe standardy. 

A czym charakteryzują się przenośniki różnicowe? Mechanizmy te stosuje się przede wszystkim do przemieszczania tusz pomiędzy różnymi poziomami obróbki. Elementy te są wykonane z wysokiej jakości materiałów, które są bezpieczne w kontakcie z mięsem – chodzi głównie o stal nierdzewną i stal ocynkowaną ogniowo. Z podobnych materiałów powinny być wykonane łuki i prowadnice, natomiast elementy złączne bazują przede wszystkim na stali ocynkowanej galwanicznie lub na stali nierdzewnej. Dzięki wykorzystaniu takich materiałów przenośniki różnicowe działają bezawaryjnie, są trwałe, wyróżniają się wysoką jakością i gwarantują efektywną pracę.

Jednym z najważniejszych zadań, w których bierze udział przenośnik różnicowy jest wykrwawianie zwierzęcia. Mechanizm ten podnosi tuszę przy pomocy pętli przymocowanej do tylnej nogi, a następnie sprawia, że trafia ona na tor do wykrwawiania i po pewnym czasie jest gotowa do dalszej obróbki. 

Co ważne, przenośnik różnicowy może działać zarówno z niższego poziomu na wyższy, jak i odwrotnie: z wyższego na niższy.

Dlaczego warto wykorzystać przenośniki różnicowe w ubojni?

Wykorzystanie nowoczesnych, wysokiej jakości przenośników różnicowych, a także innych elementów transportujących ma ogromne znaczenie w tworzeniu efektywnych i bezawaryjnych linii ubojowych. Celem jest oczywiście zwiększenie wydajności zakładu, co oznacza podniesienie ilości przygotowanych w ciągu godziny tusz. Duże znaczenie ma również automatyzacja zadań, które jeszcze do niedawna były wykonywane przez ludzi.

Należy także pamiętać, że im krótszy czas pomiędzy poszczególnymi etapami procesu, tym większą wartość ma ostateczny produkt, czyli końcowy surowiec, który ma zostać sprzedany. Przenośniki różnicowe mają więc pośredni wpływ zarówno na jakość działań, jak i na jakość surowca.