WARFAMA Z-543 RU

S1S1-4S1-3S1-2S1-1

Zaleca się symetryczną wymianę łańcucha po obydwu stronach. Komplet 2szt.