Στρογγυλό ατσάλι

Στρογγυλό τραπεζοειδές παξιμάδι με μονή κλωστή

τραπεζοειδή παξιμάδια 2

Υλικό: χάλυβας ελεύθερης κοπής
Dim dx Ρ  D L kg
tr. 10 x 2
tr. 10 x 3
tr. 12 x 3
22
22
26
15
15
18
0.037
0.037
0.064
tr. 14 x 4
tr. 16 x 4
tr. 18 x 4
30
36
40
21
24
27
0.096
0.192
0.240
tr. 20 x 4
tr. 22 x 5
tr. 24 x 5
45
45
50
30
33
36
0.315
0.320
0.450
tr. 26 x 5
tr. 28 x 5
tr. 30 x 6
50
60
60
39
42
45
0.465
0.780
0.800
tr. 32 x 6
tr. 36 x 6
tr. 40 x 7
60
75
80
48
54
60
0.860
1.520
1.892
tr. 44 x 7
tr. 48 x 8
tr. 50 x 8
80
90
90
66
72
75
2.040
2.600
2.775
tr. 60 x 9
tr. 70 x 10
100
110
90
105
3.865
5.115