Αναστολή μεταφοράς

 

Παραδίδουμε συστήματα εναέρια μεταφορά και όλα τα απαραίτητα συστατικά που σχετίζονται με αυτές τις τεχνολογίες. Οι ανασταλμένες μεταφορές χρησιμοποιούνται ευρέως σε διάφορες γραμμές παραγωγής. Λειτουργεί καλά στη βιομηχανία μηχανών και αυτοκινήτων, αλλά και σε βαφεία, βαφεία και ακόμη και σφαγεία. Οι ανασταλμένες μεταφορές λειτουργούν επίσης καλά στον χειρισμό εγκαταστάσεων αποθήκευσης.

 

Τα εναέρια συστήματα μεταφοράς αποτελούνται από στοιχεία που ταιριάζουν με ακρίβεια, όπως γρανάζια, αλυσίδες, καροτσάκια και μεταφορείς. Αν και γενικά οι εγκαταστάσεις εναέριων μεταφορών σχεδιάζονται με παρόμοιο τρόπο, οι λύσεις αυτού του τύπου διαφέρουν ανάλογα με το αν οδηγούνται χειροκίνητα ή αυτόματα. Όλα τα στοιχεία της γραμμής μεταφοράς πρέπει να είναι κατασκευασμένα από κατάλληλα, ανθεκτικά υλικά. Τα συστατικά των εναέριων συστημάτων μεταφοράς πρέπει να είναι ανθεκτικά στην τριβή, τις υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες, καθώς και την επίδραση ενός επιθετικού χημικού περιβάλλοντος.

 

Παρεμπιπτόντως, αξίζει να προστεθεί ότι όχι μόνο παρέχουμε τα απαραίτητα στοιχεία για την κατασκευή αναρτημένων συστημάτων μεταφοράς, αλλά επίσης παρέχουμε βοήθεια και συμβουλές σε ευρύτερο φάσμα. Θα σας συμβουλεύσουμε σε τι πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή κατά το σχεδιασμό αυτού του τύπου εγκατάστασηςΤο Αξίζει εδώ να αναφερθεί ότι η πιο σημαντική πτυχή είναι ο σωστός σχεδιασμός της πορείας των διαδρομών μεταφοράς. Ο καλός σχεδιασμός όχι μόνο βελτιώνει την εργασία, καθιστώντας την πιο αποτελεσματική, αλλά βοηθά επίσης στον αποκλεισμό επικίνδυνων συγκρούσεων. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που πρέπει να δοθεί προσοχή είναι η σωστή διάταξη των σταθμών φόρτωσης και εκφόρτωσης και η σύνδεσή τους με άλλα τμήματα της τεχνολογικής διαδικασίας.