GTCS

 1. Οι Γενικοί Όροι Πώλησης καθορίζουν τους κανόνες για τη σύναψη συμβάσεων για την πώληση αγαθών που προσφέρει η FHU Grzegorz Ozdowski.
 2. Οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης, εφεξής αναφερόμενοι και ως "GTS", αποτελούν αναπόσπαστο μέρος όλων των συμβάσεων πωλήσεων που συνάπτονται με την FHU Grzegorz Ozdowski, εκτός εάν τα μέρη συμφωνήσουν γραπτώς διαφορετικές ρυθμίσεις.
 3. Οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης ανακοινώνονται και γίνονται αποδεκτοί από τον Αγοραστή ως συνημμένο σε συμφωνίες συνεργασίας ή το αργότερο κατά την υποβολή μιας παραγγελίας, και είναι επίσης διαθέσιμοι στον ιστότοπο: www.fhuozdowski.pl και www.ozdowski.pl. Εάν ο Αγοραστής έχει μόνιμη εμπορική σχέση με την FHU Grzegorz Ozdowski, η αποδοχή των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης με μία παραγγελία θεωρείται ως αποδοχή τους για όλες τις άλλες παραγγελίες και συμβάσεις πώλησης.
 4. Εάν ο Αγοραστής δεν έχει υποβάλει δήλωση αποδοχής του GCS, η FHU Grzegorz Ozdowski μπορεί να αναστείλει την παράδοση των εμπορευμάτων έως ότου λάβει γραπτή δήλωση.
 5. Το ηλεκτρονικό κατάστημα που βρίσκεται στον ιστότοπο στη διεύθυνση ozdowski.pl σας επιτρέπει να κάνετε αγορές μέσω Διαδικτύου. Το κατάστημα ozdowski.pl διευθύνεται από την εταιρεία:
  FHU Grzegorz Ozdowski
  αγ. Λαγός 4Η
  57-300 Κλότζκο
  Αναγνωριστικό φορολογίας: 881-000-87-24
  020858003 REGON
  Αρχή εγγραφής: Lądek Zdrój City and Commune Office
  Αριθμός Μητρώου: 2629/08

ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΓΑΘΩΝ

 1. Οι προσφορές, οι διαφημίσεις και άλλες ανακοινώσεις σχετικά με προϊόντα που προσφέρει η FHU Grzegorz Ozdowski είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Μοτίβα, διαγράμματα και σχέδια που επισυνάπτονται στην προσφορά του FHU Grzegorz Ozdowski είναι μόνο για αναφορά.
 2. Οι προσφορές που παρουσιάζονται από την εταιρεία FHU Grzegorz Ozdowski ισχύουν για 21 ημέρες ή για μικρότερο χρονικό διάστημα, εφόσον συμφωνηθούν από τα μέρη.
 3. Η εταιρεία FHU Grzegorz Ozdowski διατηρεί το δικαίωμα να πουλήσει τα εμπορεύματα στο μεταξύ.
 4. Τα αγαθά που παραδίδονται από την FHU Grzegorz Ozdowski, καθώς και όλες οι σχετικές εκτιμήσεις κόστους, σχέδια και έγγραφα προσφοράς προστατεύονται με τους όρους που ορίζονται στις διατάξεις που προστατεύουν τον οικονομικό κύκλο εργασιών και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι εκτιμήσεις κόστους, τα σχέδια και τα έγγραφα προσφοράς ανήκουν στην FHU Grzegorz Ozdowski και δεν επιτρέπεται να διατίθενται σε τρίτους χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του FHU Grzegorz Ozdowski, εκτός εάν προορίζονται για διαφημιστικούς σκοπούς. Θα πρέπει να επιστραφούν αμέσως στο FHU Grzegorz Ozdowski εάν δεν είχε γίνει η παραγγελία.

II ΓΡΑΠΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ (ταχυδρομείο, φαξ, δημοσίευση)

Η παραγγελία πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

 1. το όνομα, την ακριβή διεύθυνση, τον αριθμό και τον τόπο εγγραφής στο μητρώο επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή στο Εθνικό Μητρώο Δικαστηρίου του Αγοραστή ·
 2. αναφορά σε πιθανή προσφορά προσδιορίζοντας τουλάχιστον την ημερομηνία και τον αριθμό της ή το πρόσωπο που την προετοιμάζει.
 3. προδιαγραφή των παραγγελθέντων προϊόντων με αναφορά στην εμπορική επωνυμία ή στο παραδοθέν δείγμα, σύμφωνα με την κωδικοποίηση FHU Grzegorz Ozdowski
 4. αριθμός φορολογικού μητρώου NIP (δεν ισχύει για Αγοραστές που έχουν ήδη υποβάλει τα παραπάνω έγγραφα στο FHU Grzegorz Ozdowski).
 5. Ημερομηνία έκδοσης, τόπος παράδοσης και τρόπος παράδοσης αγαθών (αποστολή, ταχυδρομείο κλπ.)
 6. Πρόσθετη σημείωση:
  • Δηλώνω ότι έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις πώλησης του FHU Grzegorz Ozdowski
  • Αναλαμβάνω να πληρώσω το 100% της ακαθάριστης αξίας της παραγγελίας μου σύμφωνα με τον τρόπο πληρωμής και την ημερομηνία που παρέχεται από την FHU Grzegorz Ozdowski
  • Γνωρίζω ότι σε περίπτωση πιθανής επιστροφής των εμπορευμάτων, καλύπτω το κόστος μεταφοράς από και προς το FHU Grzegorz Ozdowski.

III ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ONLINE STORE.

 1. Αγορά στο ηλεκτρονικό κατάστημα dekorowski.pl σημαίνει αποδοχή αυτών των κανονισμών.
 2. Η παραγγελία μπορεί να τοποθετηθεί χρησιμοποιώντας τη λειτουργία προσθήκης ενός προϊόντος στο καλάθι και στη συνέχεια χρησιμοποιώντας το κουμπί "Παραγγελία με υποχρέωση πληρωμής". Για να μπορέσετε να εκτελέσετε σωστά τη διαδικασία σύμβασης, θα χρειαστεί να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό χρήστη, χάρη στον οποίο μπορείτε επίσης να παρακολουθείτε την κατάσταση της σύμβασης.
 3. Βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση των αγορών είναι η σωστή συμπλήρωση των στοιχείων επικοινωνίας μαζί με τη σωστή, υπάρχουσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμό τηλεφώνου κάτω από τα οποία θα επιβεβαιώσει την παραγγελία.
 4. Η παραγγελία μπορεί να γίνει 24 ώρες το 13ωρο όλο το χρόνο. Παραγγελίες που γίνονται τις καθημερινές μετά το ωράριο. 00:XNUMX μ.μ., τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις αργίες - θα εφαρμοστούν την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
 5. Παραγγελίες με λανθασμένα συμπληρωμένα στοιχεία επικοινωνίας (ανύπαρκτο e-mail ή χωρίς τηλέφωνο) δεν θα ληφθούν υπόψη.
 6. Η FHU Grzegorz Ozdowski διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει παραγγελίες που δημιουργούν αμφιβολίες.
 7. Οι τιμές των αγαθών στο ηλεκτρονικό κατάστημα Ozdowski.pl δίνονται σε πολωνικά ζλότι και περιλαμβάνουν ΦΠΑ (καθαρές και μικτές τιμές).
 8. Η FHU Grzegorz Ozdowski εκδίδει μόνο τιμολόγιο ΦΠΑ για τα αγορασμένα αγαθά. Για να λάβετε τιμολόγιο ΦΠΑ για μια εταιρεία, πρέπει να συμπληρώσετε σωστά τα στοιχεία της εταιρείας μαζί με τον αριθμό φορολογικού μητρώου.

IV ΠΑΡΑΔΟΣΗ

§ 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

 1. Οι παραγγελίες πραγματοποιούνται στην Πολωνία.
 2. Η ημερομηνία δέσμευσης για την παράδοση των αγαθών είναι η ημερομηνία που υποδεικνύεται από την FHU Grzegorz Ozdowski στην επιβεβαίωση της γραπτής παραγγελίας. Εάν η ημερομηνία παράδοσης δεν καθορίζεται σαφώς στην επιβεβαίωση της παραγγελίας που πραγματοποίησε η FHU Grzegorz Ozdowski, σημαίνει ότι η ημερομηνία αυτή θεωρείται κατά προσέγγιση από τα μέρη. Οποιεσδήποτε αλλαγές στην παραγγελία που υποβάλλεται πρέπει να γίνονται γραπτώς και να αποστέλλονται με φαξ ή e -mail στη διεύθυνση FHU Grzegorz Ozdowski εντός 3 ημερών από την ημερομηνία της αρχικής παραγγελίας - υπό τον πόνο της άρνησης από την FHU Grzegorz Ozdowski
 3. Η ημερομηνία παράδοσης θεωρείται ότι τηρήθηκε από την FHU Grzegorz Ozdowski εάν η αποστολή με τα αγαθά έφυγε από την αποθήκη FHU Grzegorz Ozdowski πριν από τη συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης. Εάν η αποστολή ή η παραλαβή καθυστερήσει για λόγους που αποδίδονται στον Αγοραστή, η αποστολή ειδοποίησης ετοιμότητας για αποστολή ή παραλαβή των εμπορευμάτων πριν από τη λήξη της συμφωνηθείσας ημερομηνίας παράδοσης θεωρείται συμμόρφωση με την ισχύουσα ημερομηνία παράδοσης.

2 ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

 1. Σε περίπτωση που τα εμπορεύματα αποστέλλονται στη διεύθυνση του Αγοραστή μέσω μεταφορέα, τα οφέλη και οι επιβαρύνσεις που σχετίζονται με τα εμπορεύματα μεταφέρονται στον Αγοραστή και ο κίνδυνος τυχαίας απώλειας ή ζημίας των αγαθών λαμβάνει χώρα τη στιγμή που τα προϊόντα παραδίδονται στον ο αγοραστής. Εάν, κατά τη στιγμή της παραλαβής των εμπορευμάτων από τον μεταφορέα, ο Αγοραστής διαπιστώσει μια υπάρχουσα διαφορά μεταξύ των πραγματικά παραδοθέντων αγαθών και των αγαθών που καθορίζονται στα έγγραφα αποστολής, ή εάν τα αγαθά έχουν υποστεί ζημιά, θα πρέπει να καταχωρήσει αμέσως τις κρατήσεις του στο αντίγραφο της φορτωτικής του μεταφορέα ή στις προδιαγραφές εμπορευμάτων. Αυτές οι δραστηριότητες στοχεύουν στον καθορισμό των κανόνων και του πεδίου εφαρμογής της πιθανής ευθύνης του μεταφορέα. Η μη εκπλήρωση των παραπάνω υποχρεώσεων από τον Αγοραστή σημαίνει:
  1. την παραίτησή του από τα δικαιώματά του βάσει της εγγύησης για φυσικά ελαττώματα των εμπορευμάτων - σε περίπτωση ζημιάς στα εμπορεύματα ·
  2. τη συγκατάθεσή του να αλλάξει τη συναφθείσα σύμβαση στο τμήμα που αφορά τη σήμανση του αντικειμένου και της τιμής της - σε περίπτωση διαφορών μεταξύ των παραδιδόμενων εμπορευμάτων ή της ποσότητας του, και εκείνης που περιλαμβάνεται στη φορτωτική ή τις προδιαγραφές.
 2. Εάν το προϊόν που πωλήθηκε πρόκειται να σταλεί από τον Πωλητή σε μέρος που δεν είναι ο τόπος εκτέλεσης, νοείται σε περίπτωση αμφιβολίας ότι η κυκλοφορία έγινε τη στιγμή που, για να παραδοθεί το αντικείμενο στον προορισμό του, Ο πωλητής το εμπιστεύτηκε σε έναν μεταφορέα που ασχολείται με τη μεταφορά τέτοιων αντικειμένων.
 3. Σε περίπτωση που ο Αγοραστής παραλάβει τα εμπορεύματα με τα δικά του μεταφορικά μέσα, τα οφέλη και οι επιβαρύνσεις που σχετίζονται με τα εμπορεύματα και ο κίνδυνος τυχαίας απώλειας ή ζημιάς στα εμπορεύματα μεταβιβάζονται στον Αγοραστή όταν τα εμπορεύματα παραδίδονται σε αυτόν Αποθήκη FHU Grzegorz Ozdowski. Το πρόσωπο που συλλέγει τα αγαθά για λογαριασμό του Αγοραστή θα πρέπει να έχει γραπτή εξουσιοδότηση που εκδίδεται από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο να εκπροσωπεί τον Αγοραστή.
 4. Ο αγοραστής υποχρεούται να ελέγχει και να υπογράφει τη συμμόρφωση των εμπορευμάτων με την παραγγελία ως προς την ποσότητα και την ποιότητα παρουσία του οδηγού. Όλες οι αποκλίσεις σημειώνονται γραπτώς.

§ 3 ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ (οριστική, προσωρινή ή μερική)

 1. Ο FHU Grzegorz Ozdowski δεν φέρει ευθύνη εάν η απελευθέρωση των εμπορευμάτων είναι αδύνατη ή καθυστερήσει για λόγους πέρα ​​από τον έλεγχό του. Η FHU Grzegorz Ozdowski είναι υποχρεωμένη να ενημερώσει αμέσως τον Αγοραστή για τους λόγους της καθυστέρησης ή της αδυναμίας παράδοσης, εκτός εάν οι περιστάσεις εμποδίσουν μια τέτοια ειδοποίηση. Εάν η περίοδος καθυστέρησης υπερβαίνει τις 30 ημέρες, κάθε μέρος έχει το δικαίωμα να αποσυρθεί από τη σύμβαση χωρίς δικαίωμα διεκδίκησης αποζημίωσης. Εάν η σύμβαση προέβλεπε την παράδοση των εμπορευμάτων τμηματικά, η πιθανή ανάκληση από τη σύμβαση ισχύει μόνο για το καθυστερημένο τμήμα της υπηρεσίας και όχι για τις υπηρεσίες που παρέχονται αργότερα.

§ 4 ΧΩΡΙΣ ΣΥΛΛΟΓΗ, ΑΡΝΗΣΗ OR ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΓΑΘΩΝ

 1. Ένας καταναλωτής (φυσικό πρόσωπο που εκτελεί νομική συναλλαγή που δεν σχετίζεται άμεσα με την επιχειρηματική ή επαγγελματική του δραστηριότητα στους 22 KC.) Ο οποίος έχει συνάψει σύμβαση εξ αποστάσεως ή εκτός εμπορικού καταστήματος, μπορεί να υπαναχωρήσει από αυτήν εντός 14 ημερών χωρίς να αιτιολογήσει, εκτός από τα αγαθά με ξεκάθαρα ίχνη χρήσης, κατασκευασμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή, που εξυπηρετούν την ικανοποίηση των ατομικών του αναγκών ή φέρονται ειδικά για τον πελάτη. Η επιστροφή των εμπορευμάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί τη στιγμή της συμπλήρωσης και αποστολής στο FHU Grzegorz Ozdowski της φόρμας υπαναχώρησης (ταχυδρομείο, φαξ, e-mail) και μετά την αποδοχή της επιστροφής από την FHU Grzegorz Ozdowski, όλα τα έξοδα και ο κίνδυνος επιστροφής των εμπορευμάτων βαρύνουν τον Καταναλωτή. Η FHU Grzegorz Ozdowski μπορεί να παραλάβει τα επιστρεφόμενα αγαθά από τον Καταναλωτή, αλλά το κόστος μεταφοράς καλύπτεται από τον Καταναλωτή. Επιστροφή των αγαθών στην υπόλοιπη ομάδα αγοραστών: Η FHU Grzegorz Ozdowski δεν υποχρεούται να δεχτεί την επιστροφή των πωληθέντων αγαθών σύμφωνα με τη σύμβαση. Η επιστροφή των αγορασθέντων αγαθών επιτρέπεται μόνο με βάση τις ατομικές ρυθμίσεις του Αγοραστή και του FHU Grzegorz Ozdowski και όλα τα έξοδα και ο κίνδυνος επιστροφής των αγαθών βαρύνουν τον Αγοραστή.
 2. Η αποζημίωση πραγματοποιείται το συντομότερο δυνατό, με την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα επιστρέφονται, επιστρέφεται ένα υπογεγραμμένο αντίγραφο του διορθωτικού τιμολογίου που αποστέλλεται στην FHU Grzegorz Ozdowski (ταχυδρομείο, φαξ, e-mail) και λαμβάνεται υπόψη η μορφή της επιστροφής ( τραπεζική μεταφορά, ταχυδρομική παραγγελία κ.λπ.) και ο τόπος καθορίζεται. προορισμός (αριθμός τραπεζικού λογαριασμού, διεύθυνση κατοικίας κ.λπ.)
 3. Σε περίπτωση που ο αγοραστής (συμπεριλαμβανομένου του καταναλωτή που δεν έχει αποσυρθεί από τη σύμβαση εντός 14 ημερών) δεν συλλέξει τα αγαθά ή αρνηθεί να τα δεχτεί εντός της καθορισμένης προθεσμίας, η FHU Grzegorz Ozdowski έχει το δικαίωμα να τοποθετήσει τα αγαθά στην αποθήκη στη διεύθυνση τα έξοδα και τον κίνδυνο του Αγοραστή και να απαιτήσει επιστροφή του κόστους μεταφοράς από αυτόν..
 4. Εάν τα εμπορεύματα τοποθετηθούν στην αποθήκη του FHU Grzegorz Ozdowski ως αποτέλεσμα της αποτυχίας ή της άρνησης του Αγοραστή να παραλάβει τα αγαθά εντός της καθορισμένης προθεσμίας, ο Αγοραστής υποχρεούται να καταβάλει στην FHU Grzegorz Ozdowski την (συστατική) αμοιβή ύψους 10 PLN (δέκα) δίχτυ για κάθε ημέρα αποθήκευσης.
 5. Εάν η καθυστέρηση στη συλλογή των εμπορευμάτων από την αποθήκη FHU Grzegorz Ozdowski υπερβαίνει την περίοδο δύο εβδομάδων από την ημερομηνία παραμονής των εμπορευμάτων στη διάθεση του Αγοραστή ή εάν ο Αγοραστής αρνείται να δεχτεί τα προϊόντα, η FHU Grzegorz Ozdowski έχει το δικαίωμα να αποσυρθεί από την να συνάψει ή να πουλήσει τα αγαθά με έξοδα και κίνδυνο του Αγοραστή.

V ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

§ 1 ΤΙΜΗ

 1. Εκτός εάν υπήρχαν άλλες ρυθμίσεις μεταξύ των μερών, τα αγαθά τιμολογούνται στις τιμές που ισχύουν την ημέρα παράδοσης ή όταν τα αγαθά παραμείνουν στη διάθεση του Αγοραστή.
 2. Οι τιμές που καθορίζονται στους τιμοκαταλόγους που αποστέλλονται στους εργολάβους είναι δεσμευτικές μέχρι την έγγραφη ειδοποίηση του FHU Grzegorz Ozdowski για την αλλαγή τους. Οι τιμές που καθορίζονται στους τιμοκαταλόγους δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
 3. Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, οι τιμές είναι από την αποθήκη FHU Grzegorz Ozdowski στο Kłodzko.
 4. Οι τιμές που καθορίζονται σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται σε πολωνικά ζλότι σύμφωνα με την τιμή πώλησης της Εθνικής Τράπεζας της Πολωνίας κατά την ημερομηνία του τιμολογίου.
 5. Ο Αγοραστής δεν δικαιούται να υποβάλει δήλωση έκπτωσης προς την FHU Grzegorz Ozdowski.
 6. Η υποβολή καταγγελίας δεν δίνει δικαίωμα στον Αγοραστή να παρακρατήσει την πληρωμή για τα αγαθά ή για μέρος αυτών.

§ 2 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 1. Η ημερομηνία πληρωμής για τα αγαθά υπολογίζεται από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου. Η ημερομηνία πληρωμής που συμφωνήθηκε μεταξύ των μερών θα αναγράφεται από την FHU Grzegorz Ozdowski κάθε φορά στο τιμολόγιο. Η FHU Grzegorz Ozdowski διατηρεί το δικαίωμα να προσαρμόσει το χρόνο του δανείου στην κατάσταση του Αγοραστή. Έχει επίσης το δικαίωμα να εξαρτήσει την εκτέλεση της παραγγελίας από την παροχή εγγύησης ή προπληρωμής για τα παραγγελθέντα αγαθά. Εάν τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν για τις ημερομηνίες πληρωμής για τα προϊόντα σε δόσεις, οποιαδήποτε καθυστέρηση στην πληρωμή οποιασδήποτε δόσης οδηγεί αυτόματα στην άμεση πληρωμή του υπόλοιπου οφειλόμενου ποσού.

§ 3 ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Εάν το οφειλόμενο ποσό στο τιμολόγιο δεν έχει διευθετηθεί εντός της καθορισμένης προθεσμίας, η FHU Grzegorz Ozdowski θα δικαιούται:

 1. να απαιτήσει από τον Αγοραστή να πληρώσει τόκους για καθυστέρηση στο ποσό που αντιστοιχεί στο τρέχον νόμιμο επιτόκιο,
 2. να καταβάλει αμέσως την πληρωμή όλων των τιμολογίων για τα οποία οι όροι πληρωμής δεν έχουν ακόμη λήξει.
 3. ο Αγοραστής πληρώνει το τίμημα πριν από την ημερομηνία παράδοσης των αγαθών που προκύπτουν από άλλες παραγγελίες που έχουν ήδη γίνει δεκτές για εκτέλεση.

VI ΚΡΑΤΗΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΩΛΗΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

 1. Η FHU Grzegorz Ozdowski διατηρεί το δικαίωμα στην κυριότητα των παραδοθέντων αγαθών έως ότου ο αγοραστής πληρώσει το πλήρες τίμημα. Αυτή η επιφύλαξη δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να τροποποιήσει την παροχή του σημείου V § 2, το οποίο καθορίζει την κατανομή κινδύνου. Ο αγοραστής είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει τα αγαθά από πυρκαγιά και άλλα τυχαία γεγονότα.
 2. Προκειμένου να καταστεί δυνατή η ταυτοποίηση των αγαθών, ο Αγοραστής δεσμεύεται να μην αφαιρέσει τα χαρακτηριστικά σήματα των εμπορευμάτων πριν από την πλήρη καταβολή της τιμής. Απαγορεύεται η μεταπώληση ή οποιαδήποτε μετατροπή των προϊόντων στα οποία ισχύει η κράτηση.
 3. Σε περίπτωση που ο Αγοραστής πουλήσει, μεταμορφώσει ή αρνηθεί να παραδώσει τα προϊόντα στην FHU Grzegorz Ozdowski, ο Αγοραστής θα χρεωθεί με συμβατική ποινή 300% της αξίας των αγαθών στον FHU Grzegorz Ozdowski.

VII ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

 1. Η FHU Grzegorz Ozdowski παρέχει στον Αγοραστή εγγύηση για τη σωστή λειτουργία των αγορασμένων συσκευών.
 2. Η εγγύηση για τις αγορασμένες συσκευές θα ισχύει για περίοδο 12 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου στον Αγοραστή.
 3. Ο αγοραστής αναλαμβάνει να ελέγξει αμέσως τα λαμβανόμενα προϊόντα για πιθανά ελαττώματα.
 4. Σε περίπτωση ποσοτικών καταγγελιών, η καταγγελία μπορεί να υποβληθεί:
   για παράπονα που προκύπτουν από λανθασμένη φόρτωση των εμπορευμάτων - το αργότερο την επόμενη ημέρα της εκφόρτωσης των εμπορευμάτων/
  παραλαβή των εμπορευμάτων από την μεταφορική εταιρεία,
   για παράπονα που προκύπτουν από ζημιές που προκλήθηκαν κατά τη μεταφορά - το αργότερο την ημέρα παραλαβής των εμπορευμάτων από την εταιρεία αποστολής.
 5. Σε περίπτωση παραπόνων ποσότητας, είναι απαραίτητο ο Αγοραστής να τοποθετήσει σχολιασμό στο φορτωτικό με τον τύπο
  ζημιά στα αγορασμένα αγαθά (δήλωση έλλειψης ή ζημιάς). Ο σχολιασμός στη φορτωτική πρέπει να είναι υπογεγραμμένος
  από τον οδηγό που έκανε την παράδοση.
 6. Τα παράπονα ποιότητας σχετικά με προφανή ελαττώματα θα πρέπει να αναφέρονται στο FHU Grzegorz Ozdowski το αργότερο εντός 7 ημερών
  ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή των εμπορευμάτων, κρυφά ελαττώματα εντός 3 ημερών από τη στιγμή της ανίχνευσής τους, λόγω απώλειας του δικαιώματος
  εγγύηση.
 7. Εάν η καταγγελία θεωρηθεί δικαιολογημένη, η FHU Grzegorz Ozdowski μπορεί, κατά την κρίση της, είτε να αντικαταστήσει τα αγαθά με
  νέα, χωρίς ελαττώματα ή συμφωνούν για την κατάλληλη αποζημίωση. Η διευθέτηση της καταγγελίας με τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω αποκλείει τη δυνατότητα
  να διεκδικήσει περαιτέρω αποζημίωση.
 8. Η μη υποβολή καταγγελίας εντός των προθεσμιών που αναφέρονται παραπάνω προκαλεί στον Αγοραστή να χάσει το δικαίωμα καταγγελίας.
 9. Βάσει αυτής της εγγύησης, η FHU Grzegorz Ozdowski αναλαμβάνει να αφαιρέσει φυσικά ελαττώματα της αγορασμένης συσκευής
  ή αντικαταστήστε το με ένα νέο χωρίς ελαττώματα, εάν αυτά τα ελαττώματα αποκαλυφθούν κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης.
 10. Η αντικατάσταση της αγορασμένης συσκευής με μια νέα χωρίς ελαττώματα θα πραγματοποιηθεί εάν το μάθει ο FHU Grzegorz Ozdowski
  ελάττωμα της συσκευής που δεν μπορεί να αφαιρεθεί.
 11. Η FHU Grzegorz Ozdowski δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν κατά την εκφόρτωση των εμπορευμάτων.
 12. Η FHU Grzegorz Ozdowski δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από ακατάλληλη χρήση ή
  αποθήκευση των αγαθών από τον Αγοραστή και για σφάλματα εκτέλεσης και σχεδιασμού τρίτων.
 13. Η εγγύηση δεν καλύπτει:
   ζημιά στον εξοπλισμό που προκαλείται από τον χρήστη του ως αποτέλεσμα ακατάλληλης ή ασυμβίβαστης με
  εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης συσκευών, το οποίο ισχύει και για τη συναρμολόγηση, την εγκατάσταση και τη συντήρησή τους,
  βλάβη σε συσκευές που προκαλείται από τη χρήση τους σε αντίθεση με τον προορισμό τους, ιδίως μέσω αυτών
  συμμόρφωση με το εγχειρίδιο χρήσης,
  βλάβες σε συσκευές που προκαλούνται από τη χρήση ακατάλληλων αναλώσιμων,
   ζημιά στον εξοπλισμό που προκύπτει από την επισκευή του από μη εξουσιοδοτημένα άτομα,
   τροποποιήσεις και δομικές αλλαγές που έγιναν από μη εξουσιοδοτημένα άτομα,
   ζημιές στα εμπορεύματα που προκλήθηκαν κατά την εκφόρτωση,
   ζημιές που προκαλούνται από ακατάλληλη χρήση, εγκατάσταση, συντήρηση και αποθήκευση,
  βλάβες που προκαλούνται από κακό σύστημα λίπανσης ή έλλειψη αυτού,
   ζημιές που προκύπτουν από σφάλματα κατασκευής ή σχεδιασμού,
  βλάβες που προκύπτουν από επισκευές από μη εξουσιοδοτημένα άτομα καθώς και από τροποποιήσεις και αλλαγές
  κατασκευή,
  βλάβες που προκαλούνται από την τοποθέτηση της αλυσίδας σε χρησιμοποιημένους τροχούς,
  φυσική φθορά του εξοπλισμού, ζημιές που δεν επηρεάζουν τη λειτουργία της συσκευής, όπως βαθουλώματα ή
  επιφανειακές γρατσουνιές, συνήθεις δραστηριότητες συντήρησης όπως ρυθμίσεις κινητήρα, ρυθμίσεις παραμέτρων λειτουργίας,
  επιθεωρήσεις και ρυθμίσεις συστημάτων ελέγχου, απλή αντικατάσταση εξαρτημάτων που φθάνουν,
   ζημιά που προκύπτει από αμέλεια του Αγοραστή για τη σωστή αποθήκευση, χειρισμό ή λειτουργία, ζημιά
  προκύπτουν από υπερφόρτωση, ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια συμμόρφωσης με τις οδηγίες λειτουργίας και λειτουργίας, ή
  ζημιά που προκύπτει από ατύχημα,
  βλάβες που προκύπτουν από εργασίες κάτω από το νερό, που πραγματοποιήθηκαν με τρόπο που δεν συνάδει με τη σωστή χρήση του προϊόντος
  και/ή δεν συνάδει με το εγχειρίδιο οδηγιών,
  περιστάσεις πέρα ​​από τον έλεγχο του Πωλητή, όπως: φωτιά, κεραυνός ή υπερβολικός κεραυνός
  διακυμάνσεις τάσης.
 14. Η εγγύηση ισχύει για τον FHU Grzegorz Ozdowski μόνο για τον πρώτο Αγοραστή.
 15. Η FHU Grzegorz Ozdowski έχει το δικαίωμα να ζητήσει την παράδοση ελαττωματικού εξαρτήματος με έξοδα του Αγοραστή.
 16. Ο Αγοραστής δηλώνει ότι δεν θα προβεί σε καμία απαίτηση κατά της FHU Grzegorz Ozdowski για τον χρόνο διακοπής λειτουργίας των συσκευών που παρέχονται από την FHU Grzegorz Ozdowski, ανεξάρτητα από τους λόγους που προκάλεσαν τέτοιο χρόνο διακοπής.
 17. Τα έξοδα παράδοσης της συσκευής στο FHU Grzegorz Ozdowski βαρύνουν τον Αγοραστή.
 18. Σε τεχνικές διαφορές, ισχύουν τα πρότυπα του κατασκευαστή των συσκευών που αγοράστηκαν.
 19. Με την αποδοχή αυτής της διαδικασίας καταγγελίας, ο Αγοραστής παραιτείται από την άσκηση του δικαιώματος συμψηφισμού των απαιτήσεών του.
 20. Σε θέματα που σχετίζονται με την ευθύνη της FHU Grzegorz Ozdowski για ελαττώματα στα πωλούμενα αγαθά, οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα που σχετίζονται με την εγγύηση για φυσικά και νομικά ελαττώματα εφαρμόζονται αναλόγως, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου.

VIII. ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΟ ΠΡΟDΟΝ

Η FHU Grzegorz Ozdowski δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν από το προϊόν μετά την παραλαβή του από τον Παραγγέλλοντα.

IX ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ

 1. Οι όροι και τα ποσοστά του FHU Grzegorz Ozdowski σχετικά με την απόσπαση υπηρεσίας και άλλους εργαζόμενους ισχύουν για εργασίες που σχετίζονται με τη συναρμολόγηση και θέση σε λειτουργία.
 2. Σε περίπτωση αδικαιολόγητου αιτήματος της FHU Grzegorz Ozdowski στο πλαίσιο καταγγελίας για αντικατάσταση ή επισκευή του προϊόντος, η FHU Grzegorz Ozdowski θα χρεώσει τον Αγοραστή με όλα τα σχετικά έξοδα.

X ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Εάν ορισμένες διατάξεις του GCS είναι άκυρες ως αποτέλεσμα της εισαγωγής διαφορετικών νόμιμων κανονισμών, οι υπόλοιπες διατάξεις δεν χάνουν την ισχύ τους.

XI ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Με την αποδοχή αυτών των GTS, ο Αγοραστής συμφωνεί με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την FHU Grzegorz Ozdowski και τις οντότητες που ενεργούν για λογαριασμό της στη χώρα και στο εξωτερικό, σε σχέση με την υλοποίηση συμβάσεων για την πώληση αγαθών που προσφέρει η FHU Grzegorz Ozdowski και σκοπούς μάρκετινγκ που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του FHU Grzegorz Ozdowski. Ο Αγοραστής δικαιούται όλα τα δικαιώματα βάσει της Πράξης της 29ης Αυγούστου 1997 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (ενοποιημένο κείμενο, Εφημερίδα των νόμων αρ. 101, σημείο 926 της 6ης Ιουλίου 2002).

XII ΑΦΟΡΕΣ

Η FHU Grzegorz Ozdowski και ο Αγοραστής θα προσπαθήσουν να επιλύσουν φιλικά όλες τις διαφορές που προκύπτουν από την εκτέλεση συμβάσεων που καλύπτονται από αυτούς τους όρους. Εάν είναι αδύνατο να διευθετηθεί το ζήτημα φιλικά, το αρμόδιο δικαστήριο για την επίλυση της διαφοράς θα είναι το αρμόδιο δικαστήριο για την έδρα του FHU Grzegorz Ozdowski

XIII. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Σε θέματα που δεν καλύπτονται από τις διατάξεις της παρούσας σύμβασης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα.