Ελικοειδή γρανάζια

Οι δύο πιο συχνά χρησιμοποιούμενες ποικιλίες γραναζιών περιλαμβάνουν την κυλινδρική έκδοση, η οποία χρησιμοποιείται σε πολλούς τύπους συσκευών που διατίθενται τόσο στη βαριά βιομηχανία, τις μεταφορές και τα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται στην καθημερινή ζωή. Η δημοτικότητά τους οφείλεται στα πολυάριθμα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τις ευρείες δυνατότητες χρήσης, την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας, καθώς και την ευκολία συντήρησης αυτών των εξαρτημάτων μετάδοσης.

Τύποι κυλινδρικών γραναζιών

Αυτός ο τύπος τεχνικών εξαρτημάτων διαφοροποιείται εσωτερικά κυρίως λόγω του σχήματος των δοντιών που έχουν τοποθετηθεί σε αυτά. Μέσα σε αυτή τη διαίρεση, μπορούν να διακριθούν τα ακόλουθα στοιχεία: ίσια, πλάγια, τοξωτά και σε σχήμα οροφής. Οι δύο πρώτες από τις αναφερόμενες έχουν λεπτότερη δομή από τις άλλες δύο, που είναι μια άλλη διαφορά σχεδιασμού στα περιγραφόμενα στοιχεία γραναζιών. Η διαφοροποίηση μεμονωμένων τύπων επηρεάζει στη συνέχεια τη δυνατότητα χρήσης τους σε μια συγκεκριμένη βιομηχανία.

Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα

Τα κυλινδρικά γρανάζια είναι στοιχεία που χρησιμοποιούνται σε πολλές βιομηχανικές μηχανές και επηρεάζονται, για παράδειγμα, από τη σταθερή λειτουργία τους. Επιπλέον, η ευκολία λειτουργίας είναι επίσης ένα σημαντικό όφελος από τη χρήση αυτών των εξαρτημάτων μετάδοσης. Τα γρανάζια, τα οποία λειτουργούν με τη χρήση κυλινδρικών τροχών, μπορούν επίσης να λειτουργήσουν πολύ αθόρυβα, κάτι που είναι ένα άλλο πλεονέκτημα αυτών των εξαρτημάτων της μηχανής. Ένα από τα πιο σημαντικά καθήκοντα είναι, με τη σειρά του, η αλλαγή της ροπής του εξοπλισμού.

Δυνατότητες χρήσης

Οι τρόποι χρήσης κυλινδρικών γραναζιών είναι διαφορετικοί και μπορούν να βρεθούν σε πολλούς τομείς της οικονομίας. Μεταξύ των παραδειγμάτων δυνατοτήτων, αξίζει να αναφερθούν, για παράδειγμα, γεωργικά μηχανήματα ή συστήματα κίνησης που χρησιμοποιούνται σε αυτοκίνητα. Σε μικρότερη κλίμακα, μπορούν επίσης να βρεθούν σε αντικείμενα που χρησιμοποιούνται σε καθημερινές δραστηριότητες, δηλαδή ρολόγια. Ωστόσο, λειτουργούν επίσης καλά σε πολύ πιο προηγμένες λύσεις - αυτές θα πρέπει να θεωρούνται εξειδικευμένες μηχανές στις βιομηχανίες εξόρυξης και θέρμανσης.