Σειρά CC

Cc2

Αλυσίδα

Αλυσίδα

ΜΙΝΤ UTS

διαστάσεις Διαστάσεις mm

P

A

B

C

D

E

F

G

CC600D

40

63.5

30

13

23

11.1

44

54

18

Cc1

Αλυσίδα

ΜΙΝΤ UTS

διαστάσεις mm

P

A

B

C

D

E

CC600

40

63.5

30

13

23

11.1

44

CC625

40

64

30

13

23

11.1

44