Σύνδεσμοι ώθησης

Τύπος-1

κύτταρα

Τύπος-2

κύτταρα-2

Τύπος-3

κύτταρα-3

Τύπος-4

κύτταρα-4

Τύπος-5

κύτταρα-5

Τύπος-6

κύτταρα-6

Τύπος-7

κύτταρα-7

Typ

Χαρακτηριστικά

Για την αλυσίδα

Αλυσίδα

διαστάσεις Διαστάσεις mm
P D L A B C E
1 X678 153.2 22 77 50.8 36 64 -
2 X678 153.2 22 77 50.8 50 60 27
3 X678-1 153.2 22 77 50.8 36 82 100
X678-2 153.2 22 77 50.8 36 66 88
X458 102.4 16 57 36 34 57.6 92
4 X458 102.4 16 57 36 31.5 61.5 25.4
X678 153.2 22 77 50.8 34.9 84.1 15.3
6 X458 102.4 16 57 36 20 59 -
7 X458 102.4 16 57 36 50 33 -
8 X348 76.6 12.7 46 27 25.4 60 39