Μετακομιστής

Εμπρός

μετακομιστής

Το μέγεθος του καροτσιούTypδιαστάσεις
ABDdL
4 "A2481948216,5110
4 "B2602008217152
6 "B291,4261,4125,425190

Μεσαίο

μεταφορέας-1

Το μέγεθος του καροτσιούTypδιαστάσεις
ABCDdL
4 "Α, Β, Γ2001241198217152
6 "261,4171,4133,4125,425190

Οπισθεν

μεταφορέας-2

Το μέγεθος του καροτσιούTypδιαστάσεις
ABCDdL
4 "A1941231018216,5200110
4 "B2002241198217219152
6 "B261,4271,4133,4125,425242,4190