Αντεστραμμένο

ΤΡΟΛΕΙΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ

καροτσάκια2

Το μέγεθος του καροτσιού

Καροτσάκι

Για την αλυσίδα

Αλυσίδα

διαστάσεις Διαστάσεις mm
ABDFGHP
4 "4581601208254105495