Πώς λειτουργούν οι γραμμές σφαγής;

Οι εργασίες σφαγής είναι μια σειρά από διαδοχικές δραστηριότητες που πρέπει να εκτελούνται τόσο με τη σωστή σειρά όσο και με συγκεκριμένο τρόπο. Στόχος είναι η εφαρμογή ανθρωπιστικών αρχών, η διατήρηση της υγιεινής και η εξασφάλιση καλής οργάνωσης της όλης διαδικασίας. Για να συμβεί αυτό, είναι απαραίτητη η χρήση σύγχρονων γραμμών σφαγής που εγγυώνται άνεση, αποτελεσματικότητα και ταχύτητα λειτουργίας. Πώς πρέπει να ξεχωρίζουν; Και από τι αποτελούνται τέτοιες γραμμές; Απαντάμε σε αυτές και σε άλλες ερωτήσεις στο άρθρο μας.

Γραμμές σφαγής - πώς πρέπει να λειτουργούν;

Οι γραμμές σφαγής έχουν μια σημαντική λειτουργία. Γι' αυτό θα πρέπει να λειτουργούν ρυθμικά, να διακρίνονται από την προσαρμογή τους στο είδος της δραστηριότητας που διεξάγουν και να επιδεικνύουν αξιοπιστία. Χάρη στη χρήση τους, η λειτουργία του εργοστασίου είναι δυναμική, τα αποτελέσματα παραγωγής - υψηλά, και οι πωλήσεις συνεχώς αυξάνονται, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της εταιρείας. Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι η ικανότητα διατήρησης των υψηλότερων προδιαγραφών υγιεινής, κάτι που είναι κρίσιμο στην περίπτωση του κρέατος. 

Επιπλέον, η χρήση σύγχρονων γραμμών σφαγής:

  • κάνει την εργασία καλύτερα οργανωμένη και λειτουργεί πολύ πιο αποτελεσματικά,
  • κάνει το χρόνο μεταξύ των μεμονωμένων δραστηριοτήτων μικρότερο, πράγμα που σημαίνει λιγότερα προβλήματα με τη διατήρηση του κρέατος φρέσκο, 
  • σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε μια λύση προσαρμοσμένη στις ανάγκες μιας δεδομένης εταιρείας.

Από ποια στοιχεία αποτελείται η γραμμή σφαγής;

Από ποια στοιχεία αποτελείται η γραμμή σφαγής; Αρχικά, αξίζει να τονιστεί ότι κάθε λύση μπορεί να κατασκευαστεί ελαφρώς διαφορετικά: διαφορετική γραμμές σφαγής χρησιμοποιούνται για πουλερικά και άλλα για χοίρους. Ωστόσο, υπάρχουν βασικά στοιχεία που εμφανίζονται σχεδόν πάντα. Αυτά περιλαμβάνουν Αυτά περιλαμβάνουν διαδρόμους οδήγησης, ένα εκπληκτικό κουτί, ένα τραπέζι αιμορραγίας, ένα πλυντήριο ψεκασμού, ένα μηχάνημα αποτρίχωσης, πλυντήρια εντέρου και στομάχου, μια διαδρομή περιποίησης και φούρνους ζεματίσματος. 

Είναι σημαντικό ότι η απρόσκοπτη λειτουργία των προαναφερθέντων εξαρτημάτων είναι εγγυημένη με τη χρήση εξαρτημάτων υψηλής ποιότητας, όπως:

  • οριζόντιους μεταφορείςκατασκευασμένα από υλικά υψηλής ποιότητας, όπως ο ανοξείδωτος χάλυβας, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μετακίνηση των σφαγίων μεταξύ των διαφόρων φάσεων της διαδικασίας σφαγής και ψύξης,
  • μεταφορείς με γάντζο δίσκου, που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά χωρισμένων τεμαχίων κρέατος και μπορούν να ενσωματωθούν με πρόσθετα συστήματα (π.χ. σύστημα πλύσης και απολύμανσης),
  • διαφορικοί μεταφορείς, που χρησιμοποιούνται για τη μετακίνηση σφαγίων μεταξύ διαφορετικών σταδίων επεξεργασίας,
  • σιδηρόδρομοι μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των σιδηροδρόμων με σωληνοειδές ή επίπεδο ράβδο τροχιάς, κατασκευασμένοι από γαλβανισμένο χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα, γαλβανισμένο χάλυβα εν θερμώ, γαλβανισμένο χάλυβα.