WARFAM Z-543

S1S1-4 S1-3 S1-2 S1-1

Rekomenduojama grandinę keisti simetriškai iš abiejų pusių. Rinkinys 2