Στρογγυλό χάλκινο

Στρογγυλό τραπεζοειδές παξιμάδι με μονή κλωστή

τραπεζοειδή παξιμάδια 3

Υλικό: μπρούτζος
Dim dx Ρ D L kg
tr. 10 x 2
tr. 10 x 3
tr. 12 x 3
22
22
26
20
20
24
0.054
0.056
0.092
tr. 14 x 4
tr. 16 x 4
tr. 18 x 4
30
36
40
28
32
36
0.108
0.240
0.332
tr. 20 x 4
tr. 22 x 5
tr. 24 x 5
45
45
50
40
44
48
0.468
0.498
0.670
tr. 26 x 5
tr. 28 x 5
tr. 30 x 6
50
60
60
52
56
60
0.690
1.134
1.182
tr. 32 x 6
tr. 36 x 6
tr. 40 x 7
60
75
80
64
72
80
1.202
2.252
2.794
tr. 44 x 7
tr. 48 x 8
tr. 50 x 8
80
90
90
88
96
100
2.872
3.984
4.120
tr. 60 x 9
tr. 70 x 10
100
110
120
140
5.678
8.205