ΝΕΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ 4Π

nh1NH1-1NH1-2NH1-3

NEW HOLLAND ROUND BALER CA557 CHAIN

εφαρμογή:

New Holland 861, 865, 835 Round Baler ή παρόμοια μοντέλα χορτοδετών αλυσίδας μεταβλητού θαλάμου.

ΜΟΝΤΕΛΑ 865 και 861-> 10,59 γραμμικά μέτρα (64 συνδέσεις)
ΜΟΝΤΕΛΟ 835-> 9,60 γραμμικά μέτρα (58 συνδέσεις)

Πρέπει να αγοράσετε δύο αλυσίδες για το κιτ πρέσας