Πατημένο

πατημένο

Αλυσίδα UTSβάροςδιαστάσεις
ABCDE
K45817,34,58101,635,0515,7555,3725,4