Πατημένο

πατημένο

Αλυσίδα  UTS βάρος διαστάσεις
A B C D E
K458 17,3 4,58 101,6 35,05 15,75 55,37 25,4