Κλειστό

κλειστό

Αλυσίδα

Αλυσίδα

διαστάσεις Διαστάσεις mm
PABCDEFGL
ETC-175338.544541218.41240