Πάνω από το κεφάλι

εναέρια 2

Αλυσίδα ΜΙΝΤ UTS Μέγιστη. Φορτώνω Μέγιστη. Τέντωμα βάρος
MAG-3 2 650 kg 50 kg 408 kg 4.5 kg / m
MAG-5 9 800 kg 90 kg 1 630 kg 6.25 kg / m