Σειρά H

cast-h

Αλυσίδα

Αλυσίδα

ΜΙΝΤ UTS

διαστάσεις Διαστάσεις mm

P

A

B

C

D1

D2

H60

31

58.62

19

19

38

8

19.05

H78

56

66.27

28.5

28.5

76.7

12.7

22.23

H82

75.5

78.1

32

32

55

14

31.75

H124

109

101.6

40

43

69

19

41.28

εκμαγείο

Αλυσίδα

Αλυσίδα

ΜΙΝΤ UTS

διαστάσεις Διαστάσεις mm

P

A

B

C

D

E

F

H78B

56

66.27

25.4

28.5

47

12.7

43

71

H130A

67

101.6

25.4

25.4

43

12.7

43

71

H138B

67

101.6

25.4

25.4

43

12.7

43

71