Τροχοί

αποσυναρμολογημένοι τροχοίαφαιρούμενοι τροχοί 2αφαιρούμενοι τροχοί 3αφαιρούμενοι τροχοί 4

Αλυσίδα Αριθμός δοντιών διάμετρος
348 9 438.9
13 632.2
19 923.4
458 9 585
14 907.4
19 1226.8
678 6 588.8
9 877.8
12 1167.4