Τι είναι η συντήρηση των τροχαλιών;

Η τακτική συντήρηση των τροχαλιών έχει άμεσο αντίκτυπο στη διάρκεια ζωής τους, στην αντοχή σε πιθανές βλάβες και στη βελτιστοποίηση της λειτουργίας ολόκληρου του κιβωτίου ταχυτήτων. Λόγω της κατάλληλης συντήρησης, ο κίνδυνος αστοχίας μπορεί να ελαχιστοποιηθεί αποτελεσματικά.

Σημασία και στάδια συντήρησης τροχαλιών

Η διενέργεια τακτικών τεχνικών ελέγχων, οι οποίοι θα πρέπει να συνδυάζονται με συντήρηση, είναι προϋπόθεση για την καλή λειτουργία των ιμάντα μετάδοσης. Τροχαλίες παίζουν βασικό ρόλο σε αυτό, καθώς είναι υπεύθυνοι για την ενεργοποίηση της κίνησης. Οι αποτελεσματικές τροχαλίες επηρεάζουν την ομαλή, αθόρυβη και αθόρυβη λειτουργία του κιβωτίου ταχυτήτων. Ο σχεδιασμός τους είναι σχετικά απλός και μη απαιτητικός στη λειτουργία και τη συντήρηση, γεγονός που μειώνει το λειτουργικό κόστος.

Οι εργασίες συντήρησης πρέπει να προηγούνται σχολαστικά έλεγχος της κατάστασης των στοιχείων. Προσοχή στη σωστή τάνυση των ζωνών. Η πολύ μικρή τάση συμβάλλει στην υπερβολική ολίσθηση του ιμάντα στην τροχαλία και η υπερβολική τάση οδηγεί σε πρόωρη φθορά όχι μόνο του ίδιου του ιμάντα, αλλά και των ρουλεμάν της τροχαλίας.

Στο επόμενο στάδιο, θα πρέπει να φροντίσετε για την αξιολόγησηκαθαρότητα τροχαλιών και άλλων εξαρτημάτων μετάδοσης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί συνήθως οι εργασίες γίνονται σε περιβάλλον με αυξημένη ρύπανση, η οποία μπορεί να επηρεάσει τη σωστή λειτουργία. Τα λάδια ή τα γράσα μπορούν να μειώσουν τη σύζευξη μεταξύ του ιμάντα και της τροχαλίας και λόγω της χημικής προσβολής, μπορούν να συμβάλουν στην ταχύτερη φθορά. Άλλα συντρίμμια, όπως μικρές πέτρες, συμβάλλουν επίσης στη ζημιά (εγκοπές) στην τροχαλία. Πρέπει να δοθεί προσοχή αυλακώσεις τροχαλίας, οι οποίες πρέπει να είναι καθαρές, χωρίς φθορές και χωρίς χημικά. Κάθε φορά που εντοπίζονται σφάλματα ή σημάδια φθοράς, οι τροχαλίες πρέπει να αντικαθίστανται για να αποφευχθούν απροσδόκητες αστοχίες του ιμάντα και του κιβωτίου ταχυτήτων. Μετά τον καθαρισμό είναι απαραίτητο σχολαστικό στέγνωμα και απολίπανση των τροχαλιών.

Ως μέρος της συντήρησης, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ουσίες που αυξάνουν την πρόσφυση του ιμάντα στον τροχό. Είναι περιττό και μπορεί ακόμη και να είναι επιβλαβές. Τα λάδια και τα γράσα μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της εμπλοκής ιμάντα-τροχαλίας.