контакт

ФХУ Гжегож Оздовски

Inacinawica 47A
57-300 inacinawica
voiv. Долна Силезия
ПОЛША

Данъчен идентификационен номер: 8810008724

Работно време: понеделник-петък 8-16

Електронна поща:

biuro@fhuozdowski.plthroclaw@fhuozdowski.plaleksandra@fhuozdowski.pl

Подвижен:

+ 48 / 500-200-393+ 48 / 505-132-311+ 48 / 535-515-139

клон на Рацибуж

ул. Склодовска 42
47-400 Рацибуж
voiv. Силезийски
ПОЛША

 

Работно време: понеделник-петък 8-16

Електронна поща:

info@fhuozdowski.plagnieszka@fhuozdowski.pl

 

Подвижен:

+ 48 / 536-136-335+ 48 / 535-515-669